https://religiousopinions.com
Slider Image

Hvad Guds nåde betyder for kristne

Nåde, der kommer fra det græske nytestamentlige ord charis, er Guds ubemærkede fordel. Det er venlighed fra Gud, som vi ikke fortjener. Der er ikke noget, vi har gjort, og vi kan heller aldrig gøre for at tjene denne fordel. Det er en gave fra Gud. Nåde er guddommelig hjælp, der ydes mennesker til deres regenerering (genfødelse) eller helliggørelse; en dyd, der kommer fra Gud; en tilstand af helliggørelse, der nydes gennem guddommelig fordel.

Webster's New World College Dictionary giver denne teologiske definition af nåde: "Guds ubemærkede kærlighed og fordel over for mennesker; guddommelig indflydelse, der handler i en person for at gøre personen ren, moralsk stærk; en persons tilstand, der bringes til Guds fordel gennem dette indflydelse; en særlig dyd, gave eller hjælp til en person af Gud. "

Guds nåde og barmhjertighed

I kristendommen forveksles ofte Guds nåde og Guds nåde. Selvom de er lignende udtryk for hans fordel og kærlighed, besidder de en klar skelnen. Når vi oplever Guds nåde, modtager vi fordel, som vi ikke fortjener. Når vi oplever Guds nåde, skånes vi for straf, som vi fortjener.

Fantastisk nåde

Guds nåde er virkelig forbløffende. Ikke kun sørger for vores frelse, det gør det muligt for os at leve et rigeligt liv i Jesus Kristus:

2. Korinter 9: 8
Og Gud er i stand til at gøre al nåde overflod til dig, så at du har al tilstrækkelighed i alle ting til enhver tid, du kan bugne i ethvert godt arbejde. (ESV)

Guds nåde er altid tilgængelig for os for ethvert problem og behov, vi står over for. Guds nåde frigør os fra slaveri til synd, skyld og skam. Guds nåde tillader os at forfølge gode gerninger. Guds nåde gør det muligt for os at være alt, hvad Gud har til hensigt at være. Guds nåde er virkelig fantastisk.

Eksempler på nåde i Bibelen

Johannes 1: 16-17
For fra hans fylde har vi alle modtaget, nåde over nåde. Thi loven blev givet gennem Moses; nåde og sandhed kom gennem Jesus Kristus. (ESV)

Romerne 3: 23-24
... for alle har syndet og mangler Guds herlighed og er retfærdiggjort af hans nåde som en gave gennem den forløsning, der er i Kristus Jesus ... (ESV)

Romerne 6:14
Thi synd har intet herredømme over dig, da du ikke er under lov, men under nåde. (ESV)

Efeserne 2: 8
For af nåde er du blevet frelst gennem tro. Og dette er ikke din egen handling; det er Guds gave ... (ESV)

Titus 2:11
For Guds nåde er dukket op, hvilket bragte frelse for alle mennesker ... (ESV)

Håndværk til Imbolc Sabbat

Håndværk til Imbolc Sabbat

Yule håndværksprojekter til vintersolverv

Yule håndværksprojekter til vintersolverv

Hvad gjorde Jesus før han kom til jorden?

Hvad gjorde Jesus før han kom til jorden?