https://religiousopinions.com
Slider Image

Anglikanske kirkes tro og praksis

Anglicanismens rødder (kaldet episkopalianisme i USA) spores tilbage til en af ​​de vigtigste grene af Protestantismen, der opstod under reformeringen af ​​1500-tallet. Teologisk tager anglikanske overbevisninger en mellemposition mellem protestantisme og katolisisme og afspejler en balance mellem Skrift, tradition og fornuft. Fordi kirkesamfundet tillader betydelig frihed og mangfoldighed, findes der mange forskellige variationer i anglikansk tro, lære og praksis inden for dette verdensomspændende samfund af kirker.

Den midterste vej

Udtrykket via medier, "mellemvejen", bruges til at beskrive anglikanismens karakter som en midtvej mellem romersk-katolisisme og protestantisme. Det blev opfundet af John Henry Newman (1801 1890).

Nogle anglikanske menigheder lægger større vægt på protestantiske lærdomme, mens andre læner sig mere mod katolsk lære. Troen på Treenigheden, Jesu Kristi natur og Skriftens forrang stemmer overens med den protestantiske kristendoms hovedlinje.

Den anglikanske kirke afviser den romersk-katolske doktrin om skærsild, mens den bekræfter, at frelse kun er baseret på Kristus ´s forsoningsoffer på korset uden tilføjelse af menneskelige værker. Kirken bekender troen på de tre kristne trosbekendelser: Apostlerne Creed, Nicene Creed og Athanasian Creed.

Skriften

Anglikanere anerkender Bibelen som grundlaget for deres kristne tro, tro og praksis.

Kirkens autoritet

Mens erkebiskopen af ​​Canterbury i England (i øjeblikket Justin Welby) betragtes som den st blandt ligestillede og vigtigste leder af den anglikanske kirke, deler han ikke den samme myndighed som den romersk-katolske pave. Han har ingen officiel magt uden for sin egen provins, men hvert tiende år i London kalder han Lambeth-konferencen, et internationalt møde, der dækker en bred vifte af sociale og religiøse spørgsmål. Konferencen befaler ingen juridisk magt, men demonstrerer loyalitet og enhed gennem kirkerne i det anglikanske kommunion.

Det vigtigste "reformerede aspekt af den anglikanske kirke er dens decentralisering af autoritet. Individuelle kirker nyder stor uafhængighed ved at vedtage deres egen doktrin. Denne mangfoldighed i praksis og doktrin har imidlertid sat en alvorlig belastning på myndighedsspørgsmål i den anglikanske kirke Et eksempel ville være den nylige ordination af en praktiserende homoseksuel biskop i Nordamerika. De fleste anglikanske kirker er ikke enige med denne kommission.

Bog om fælles bøn

Anglikanske overbevisninger, praksis og ritualer findes primært i Book of Common Prayer, en samling af liturgi udviklet af Thomas Cranmer, erkebiskop af Canterbury, i 1549. Cranmer oversatte katolske latin-ritualer til engelsk og reviderede bønner ved hjælp af protestantisk reformeret teologi.

Bogen om den fælles bøn lægger anglikanske overbevisninger op i 39 artikler, herunder værker mod nåde, Herrens måltid, Bibelens kanon og præstisk celibat. Ligesom i andre områder af anglikansk praksis har der udviklet sig en stor mangfoldighed i tilbedelse over hele verden, og der er udstedt mange forskellige bønbøger.

Ordination af kvinder

Nogle anglikanske kirker accepterer ordination af kvinder til præstedømmet, mens andre ikke gør det.

Ægteskab

Kirken kræver ikke celibat af sin præst og overlader ægteskab til individets skøn.

Tilbede

Anglikansk tilbedelse har en tendens til at være protestantisk i lære og katolsk i udseende og smag, med ritualer, læsninger, biskoper, præster, vestmenter og udsmykkede dekorerede kirker.

Nogle anglikanere beder rosenkransen; andre ikke. Nogle menigheder har helligdommer til Jomfru Maria, mens andre ikke tror på at påberåbe sig helliges indgriben. Fordi hver kirke har ret til at indstille, ændre eller opgive disse menneskeskabte ceremonier, varierer anglikansk tilbedelse meget i hele verden. Intet sogn er at drive tilbedelse på en tunge, som dets folk ikke forstår.

To anglikanske sakramenter

Den anglikanske kirke genkender kun to sakramenter: Dåb og Herrens måltid. Afgang fra katolsk lære, anglikanere siger, at konfirmation, bøden, hellige ordrer, ægteskab og ekstrem unction (salvelse af de syge) ikke betragtes som sakramenter.

Små børn kan blive døbt, hvilket normalt gøres ved at hælde vand. Anglican tro overlader muligheden for frelse uden dåb et åbent spørgsmål, der stærkt læner sig mod det liberale syn.

Nattverd eller Herrens måltid er et af to nøglemomenter i den anglikanske tilbedelse, den anden er forkyndelsen af ​​Ordet. Generelt set anglikanere tro på den "rigtige tilstedeværelse" af Kristus i eukaristien, men afviser den katolske idé om "transubstantiering."

Tips til jordforbindelse og stabilisering af dine energier

Tips til jordforbindelse og stabilisering af dine energier

Waldensernes historie og tro

Waldensernes historie og tro

Sådan opretter du en Tarot Card taske

Sådan opretter du en Tarot Card taske