https://religiousopinions.com
Slider Image

10 almindelige argumenter brugt af modstandere af homoseksuel ægteskab

I debatten om ægteskab med homoseksuelle har modstandere mange argumenter, der erkender deres overbevisning om, at det ikke burde være lovligt. Disse inkluderer mange moralske og religiøse grunde, der peger på en trussel mod den hellige ægteskabsinstitution. Alligevel er ægteskab en religiøs ritual eller en borgerret?

Denne debat rejser mange spørgsmål. I et forsøg på at forstå problemet, lad os undersøge almindelige argumenter mod ægteskab af samme køn, og hvorfor de muligvis ikke står op i det moderne Amerika.

Hvad er poenget med ægteskab, homoseksuel eller ligetil?

Er der endda et punkt på, at par af samme køn bliver gift? Hvorfor vil de gider? Uanset om et ægteskab er mellem en mand og en kvinde eller to mennesker af samme køn, er grundene til at gifte sig de samme.

Der er naturligvis de juridiske, ejendomlige og økonomiske fordele ved at blive gift. Disse inkluderer den ene partners ret til at træffe medicinske beslutninger for den anden og fælles ejerskab af et hjem eller anden ejendom. Gifte par kan også håndtere deres økonomiske anliggender, fra bank til skatter, i fællesskab.

Grundlæggende er ægteskabets punkt hvem bøsse eller lige at starte en familie. Det kan omfatte børn eller være parret alene. Uanset hvad er et ægteskabsbevis grundlaget for en familieenhed, og dette er ekstremt vigtigt for mange mennesker.

Hvad er et ægteskab mellem en mand og en kvinde?

Modstandere af ægteskabsligestilling insisterer normalt på, at ægteskabet kun er legitimt, når det er mellem en mand og en kvinde. Hvor forlader det mennesker, der ikke er rigtigt hverken mandlige eller kvindelige - i det mindste i henhold til de definitioner, der normalt anvendes?

Definition af ægteskab i form af sex giver anledning til spørgsmålet om, hvordan vi definerer en persons køn i første omgang. Hvad er en "mand", og hvad er en "kvinde"? Ved hjælp af streng terminologi findes der mennesker, for hvem ægteskab med nogen kan blive nægtet permanent.

Ægteskab: Religiøs ritual eller borgerret?

Næsten enhver modstander af homoseksuelt ægteskab har en tendens til at stole på troen på, at ægteskab i det væsentlige og nødvendigvis er en religiøs ritual. For dem er ægteskabet næsten udelukkende religiøst. Det betyder, at homoseksuelt ægteskab udgør en form for en hellig for ikke at nævne en indtrængen af ​​staten til en religiøs sag.

Det er sandt, at religion traditionelt har spillet en rolle i helliggørelsen af ​​ægteskaber. I sidste ende er denne tro simpelthen forkert. Ægteskabskontrakten er også en kompakt mellem to individer, et løfte om at pleje hinanden.

Ægteskab har aldrig været afhængig af en enkelt religion og er i stedet et resultat af menneskelig ønske, som støttes af samfundet som helhed. Af denne grund er ægteskab langt mere en borgerlig ret end det er en religiøs ritual.

Ægteskab er hellig og et sakrament

Tæt forbundet med tanken om, at ægteskab nødvendigvis er religiøst, er troen på, at ægteskabet er hellig eller endda en type nadver. Dette argument gøres sjældent eksplicit.

Dette er måske en af ​​de vigtigste og mest grundlæggende argumenter for modstandere af homoseksuelt ægteskab. Det ser ud til at ligge i hjertet af næsten alle deres andre argumenter. Det motiverer også meget af deres heftighed på en måde, der ville være svært at forklare på anden måde.

Hvis det ikke var for tanken om, at ægteskabet er hellig, synes det usandsynligt, at den igangværende debat vil være så rancorous som det er.

Ægteskab er til at opdrage børn

Ideen om, at homoseksuelle par ikke skal have tilladelse til at gifte sig, fordi de ikke kan formere, er ekstremt populær. Samtidig er dens sandsynligvis det svageste og mindst troværdige argument.

Hvis ægteskab kun eksisterer med det formål at få børn, hvordan kan så infertile par få lov til at gifte sig? Den enkle kendsgerning er, at dette argument afhænger af at bruge en standard, der ikke anvendes til lige par.

Homoseksuelt ægteskab underbygger ægteskabsinstitutionen

Argumentet om, at noget nyt eller en eller anden ændring ville undergrave eller ødelægge en værdsat institution er næsten uundgåelig. Det er ikke overraskende, at modstandere af homoseksuelt ægteskab ofte klager over, at sådanne ægteskaber ville undergrave ægteskabsinstitutionen.

Et ægteskab mellem medlemmer af samme køn er ifølge modstandere en selvmodsigelse, så deres fagforeninger på en eller anden måde vil skade ægteskabet i sig selv. Hvor meget skade kunne homoseksuelle fagforeninger dog gøre? Og hvordan?

Homoseksuelle par er unaturlige og unaturlige foreninger kan ikke være ægteskab

Denne indsigelse mod homoseksuel ægteskab prøver ikke engang at foregive at være objektiv og retfærdig. Den fokuserer i stedet direkte på folks animus overfor homofile og lesbiske.

Homoseksuelle forhold behandles eksplicit som unormale og unaturlige. Dette fører let til den konklusion, at nævnte forhold ikke bør gives nogen form for juridisk eller social status. Den eneste gode ting, der kan siges om dette argument, er måske, at det er den mest direkte ærlige, som modstandere sandsynligvis vil komme med.

Uforenelig med religiøs frihed

Modstand mod lige borgerrettigheder for homofile findes i mange former. Når alle argumenterne om, at homoseksuelt ægteskab er et i sig selv dårligt mislykkes, bevæger religiøse konservative sig for at hævde, at sådanne ægteskaber på en eller anden måde vil krænke deres egne borgerrettigheder.

Det er en tiltrækkende taktik sagt at ingen ønsker at blive tjære som modstander af religiøs frihed. Imidlertid har konservative ikke hidtil undladt at forklare, hvordan eller hvorfor behandling af homofile som fuldstændigt lige borgere og mennesker er uforenelig med nogens religiøse frihed. Siden hvornår krævede bevarelse af religiøse rettigheder at behandle mindretal som andenklasses borgere?

Det kan ikke være et ægte ægteskab

Det mest forenklede argument mod ægteskab med homoseksuelle er at se på en ordbog. Mange vælger at undre sig over opdagelsen af, at det kun nævner mænd og kvinder, der gifter sig, og konkluderer så dystre, at homofile umuligt kan gifte sig.

Denne tilgang ignorerer det faktum, at ægteskabets art har ændret sig i definition og makeup ganske ofte gennem århundreder. Ægteskab i dag ligner overhovedet ikke, hvad det var for to årtusinder eller endda for to århundreder siden.

I betragtning af hvor brede og grundlæggende ændringerne i ægteskabets art har været, hvad prøver de traditionelle traditionelle at forsvare, og hvorfor? Hvad er virkelig "traditionelt" ved moderne ægteskab?

Ægteskab som kulturelt symbol

Debatten om legalisering af homoseksuelt ægteskab i Amerika handler om mere end bare status som homoseksuelle par. Det handler også om fremtiden for amerikansk civilret. Enten defineres den civile lovgivning af borgernes behov og rettigheder, og homoseksuelt ægteskab vil blive legaliseret, eller civile love vil blive placeret under dominansen af ​​religiøse love, og homoseksuelt ægteskab vil blive forbudt.

Modstandere af homoseksuelt ægteskab forsøger at give juridiske og sociale grunde til deres position. Alligevel kommer det altid tilbage til religion og religionsbaseret fjendskab overfor homofile. For kristne nationalister ville legaliserede homoseksuelle ægteskaber repræsentere et nederlag for deres religion i kampen for at definere grænserne for den amerikanske kultur og lovgivning.

Homoseksuel ægteskab repræsenterer endvidere en trussel mod etablerede normer for autoritet, identitet, og magt. De, der besidder denne autoritet og magt, og som har brugt dem til at skabe deres identiteter, trues dermed af perspektivændringerne.

En ting, der ofte har forundret mange mennesker, er argumentet fra så mange religiøse og politiske konservative, at ægteskaber af samme køn "truer" og "undergraver" traditionelle heteroseksuelle ægteskaber. Det samme siges endda om indenlandske partnerskabslovgivninger, der ville give partnere af samme køn et par af de samme grundlæggende rettigheder som ægtepar.

Hvorfor er det? Hvordan kan et forhold true eller underminere en andens?

Ægteskab er ikke kun en institution, men også et symbol, der repræsenterer vores kulturs ideer om sex, seksualitet og menneskelige forhold . Symboler er vigtige; de er en fælles kulturel valuta, som vi hver især bruger til at skabe vores følelse af mig selv. Når ægteskabets traditionelle karakter udfordres på nogen måde, er det også folks grundlæggende identiteter.

Ved at bede lovgivere om at vedtage handlinger om "forsvar af ægteskab" bruger vælgerne loven til at skabe det kulturelle ækvivalent af en ophavsret eller varemærke på ægteskabsinstitutionen for at forhindre, at det bliver udfordret for meget.

Bønner til november

Bønner til november

Lav din egen alter-pentakel

Lav din egen alter-pentakel

Romany Spread Tarot Card Layout

Romany Spread Tarot Card Layout