https://religiousopinions.com
Slider Image

Sydlige baptister tro

Sydlige baptister sporer tilbage til John Smyth og Separatistbevægelsen, der begyndte i England i 1608. John Smyth var en ivrig promotor for voksendåb. Han og andre reformister i den tid opfordrede til en tilbagevenden til Det Nye Testamente eksempler af renhed og ansvarlighed.

Grundlæggende sydlige Baptist-overbevisninger

Skriftmyndighed : Syddøbere ser Bibelen som den ultimative autoritet til at forme en persons liv. Det er Gods guddommelig inspirerede åbenbaring af sig selv til mennesket. Det er sandt, pålideligt og uden fejl.

Dåb: En primær baptist-sondring er deres praksis med voksnes troendes dåb og deres afvisning af spædbørnsdåb. Dåb er kun en ordinance for troende, kun ved nedsænkning, og som en symbolsk handling, uden at have nogen magt i sig selv. Dåbshandlingen viser, hvad Kristus har gjort for den troende i hans død, begravelse, opstandelse. Ligeledes skildrer det, hvad Kristus har gjort gennem den nye fødsel, hvilket gør det muligt for døden til det gamle syndeliv og livets nyhed at gå i. Dåben vidner om den allerede modtagne frelse; det er ikke en forudsætning for frelse. Det er en lydighed efter Jesus Kristus.

Kirkens autoritet: Hver sydlige baptistkirke er autonom og opererer under Kristi herredømme gennem demokratiske processer. Hvert medlem er ansvarlig og ansvarlig overfor Kristus som Herre. Kirkens officerer er præster og diakoner.

På grund af den kirkelige styreform, varierer baptistkirker ofte markant, især på følgende områder:

  • Calvinisme vs. arminianisme
  • Homoseksualitet
  • Eschatology (End Times)

Nattverd : Herrens nadver mindes om Kristi død.

Ligestilling: I en resolution, der blev frigivet i 1998, ser sydlige baptister alle mennesker som lige i Guds øjne, men mener manden eller manden har myndighed i husholdningen og ansvaret for at beskytte sin familie. Mens både mænd og kvinder er begavede til at tjene i kirken, er præstens kontor begrænset til mænd.

Evangelisk: Sydlige baptister er evangeliske, hvilket betyder, at de holder sig til den tro, at mens menneskeheden er faldet, er den gode nyhed, at Kristus kom til at betale straffen for synd på korset. Denne straf, der nu er betalt fuldt ud, betyder, at Gud tilbyder tilgivelse og nyt liv som en gratis gave. Alle, der modtager Kristus som Herre, kan have det. Beskeden er så vigtig, at det at fortælle det er som at dele en kur mod kræft. Man kunne ikke holde det for sig selv. Evangelisering og missioner har en højeste plads i baptistlivet.

Himmel og helvede: Sydlige baptister tror på en ægte himmel og helvede. De, der er blevet frelst, vil leve evigt i nærværelse af Gud i himlen, og de, der dør uden at blive frelst, vil gå til helvede.

Ordination af kvinder: Baptister mener, at Skriften lærer, at mænd og kvinder har samme værdi, men har forskellige roller i familien og kirken. Pastorale lederstillinger er forbeholdt mænd.

De hellige udholdenhed: Baptister mener, at sande troende aldrig vil falde væk eller miste deres frelse. Dette kaldes undertiden "Når du er gemt, altid gemt." Den rette betegnelse er imidlertid den helliges endelige udholdenhed. Det betyder, at sande kristne holder sig med det. Det betyder ikke, at den troende ikke snubler, men et indadgående træk tillader ham ikke at stoppe troen.

Præstedømmet for troende: Alle kristne har lige adgang til Guds åbenbaring af sandhed gennem den omhyggelige undersøgelse af Bibelen. Dette er en holdning, der deles af alle post-reformatoriske kristne grupper.

Fornyelse : Når man modtager Jesus Kristus som Herre, udfører Helligånden et internt arbejde for at omdirigere sit liv og får ham til at blive født på ny. Det bibelske udtryk for dette er "regenerering". Dette vælger ikke blot at "vende et nyt blad", men er et spørgsmål om, at Gud starter en livslang forandringsproces.

Frelse ved tro: Den eneste måde at komme ind i himlen er frelse gennem tro på Jesus Kristus. For at opnå frelse må man tilstå tro på Gud, som sendte sin Søn Jesus til at dø på korset for menneskers synder.

Det andet kommer: Baptister tror generelt på den bogstavelige anden komme af Kristus, når Gud vil dømme og dele mellem det frelste og det fortabte. Kristus vil dømme troende og belønne dem for handlinger, der udføres, mens de lever på jorden.

Seksualitet og ægteskab: Gods plan for ægteskab og den seksuelle forening var designet til at være "en mand og en kvinde for livet." I henhold til Guds ord er homoseksualitet en synd, dog ikke en utilgivelig synd.

Treenigheden: Sydlige baptister tror kun på en Gud, der afslører sig selv som Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd.

Den sande kirke: Læren om en troendes kirke er en nøgletro i baptistlivet. Medlemmer kommer ind i kirken personligt, individuelt og frit. Ingen er "født i kirken." Kun dem, der har personlig tro på Kristus, udgør den sande kirke i Guds øjne, og kun dem, der skal regnes som medlemmer af kirken.

Hvad er Atman i hinduismen?

Hvad er Atman i hinduismen?

Biografi om Athanasius, biskop af Alexandria

Biografi om Athanasius, biskop af Alexandria

Hvad er animisme?

Hvad er animisme?