https://religiousopinions.com
Slider Image

Hvad gør den Hellige Ånd?

Hvad gør Helligånden ? I henhold til doktrinerne om den kristne tro er Helligånden en af ​​de tre personer i treenigheden sammen med Gud Faderen og Gud Sønnen. De guddommelige værker af Den Hellige Ånd. Er beskrevet i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Denne bibelundersøgelse vil kort undersøge Helligåndens tjeneste og værker.

Aktiv i skabelsen

Helligånden, som er en del af treenigheden, var til stede på skabelsestidspunktet og spillede en aktiv rolle i skabelsen. I 1. Mosebog 1: 2-3, da jorden blev skabt, men stadig i mørke og uden form, siger Bibelen: "Guds Ånd svævede over vandet."

Den Hellige Ånd er "livets åndedrag" i skabelsen: "Derefter dannede Herren Gud en mand fra jordens støv og åndede livets åndedrag ind i næseborene, og manden blev et levende væsen."

Til stede i Jesu liv

Fra befrugtelsesøjeblikket blev Jesus Kristus bemyndiget af Den Hellige Ånd: "Sådan blev Jesus Messias født. Hans mor, Maria, var forlovet med at blive gift med Joseph. Men inden ægteskabet fandt sted, mens hun stadig var en jomfru, hun blev gravid gennem Helligåndens kraft. " (Matteus 1:18; se også vers 20 og Lukas 1:35)

Helligånden var til stede ved Kristus s dåb: ”Efter hans dåb, da Jesus kom op af vandet, blev himlene åbnet, og han så Guds Ånd stige ned som en due og slå sig ned på ham.” (Matteus 3:16; se også Markus 1:10; Luk 3:22; Johannes 1:32)

Jesus Kristus levede af Den Hellige Ånd (Luk 10:21; Matteus 4: 1; Markus 1:12; Luk 4: 1; 1 Peter 3:18), og hans tjeneste blev styrket af Den Hellige Ånd: "For ved magten af den evige Ånd, tilbød Kristus sig selv til Gud som et perfekt offer for vores synder. " (Hebreerne 9:14; Se også Lukas 4:18; Apostlenes gerninger 10:38)

Den Hellige Ånd rejste Jesus fra de døde. I Romerne 8:11 sagde apostlen Paulus: "Guds ånd, der opvokste Jesus fra de døde, bor i dig. Og ligesom han oprejste Kristus fra de døde, vil han give liv til din dødelige krop ved denne samme Ånd, der bor i dig. " Desuden vil Helligånden hæve troende fra de døde.

Aktiv i Kristi legeme

Kirken, Kristi legeme, afhænger af Helligånden. Det er umuligt for kirken at være effektiv eller tjene trofast uden tilstedeværelsen af ​​Den Hellige Ånd (Romerne 12: 6-8; 1 Korinter 12: 7; 1 Peter 4:14).

Den Hellige Ånd danner kirken. Paulus skrev i 1. Korinter 12: 13, "For vi blev alle døbt af en Ånd til ét legeme være jøder eller grækere, slave eller fri og vi fik alle den ene Ånd til at drikke.” Helligånden bor i troende efter dåb og forener dem i åndelig nattverd (Romerne 12: 5; Efeserne 4: 3-13; Filipperne 2: 1).

I Johannesevangeliet taler Jesus om, at Helligånden er sendt fra Faderen og fra Kristus: ”Når rådgiveren kommer, som jeg vil sende til dig fra Faderen, går sandhedens ånd ud, som går ud fra Faderen, han vil vidne om mig. ” (Johannes 15:26) Den Hellige Ånd vidner om Jesus Kristus.

råd

Helligånden giver vejledning til troende, der står overfor udfordringer, beslutninger og vanskeligheder . Jesus kalder Helligånden Rådgiveren: ”Men jeg siger jer sandheden: Det er til din fordel, at jeg går væk. Medmindre jeg går væk, Rådgiver vil ikke komme til dig, men hvis jeg går, vil jeg sende ham til dig. " (Johannes 16: 7) Som rådgiver leder den Hellige Ånd ikke kun de troende, men overbeviser dem også om synder, de har begået.

Giver guddommelige gaver

De guddommelige gaver, som Helligånden gav disciplene ved pinse, kan også gives til andre troende til fælles gavn. Selvom alle troende har modtaget Helligåndens gave, lærer Bibelen, at Gud giver nogle enkeltpersoner specielle gaver til udførelsen af ​​specifikke opgaver.

Apostlen Paulus opførte gaverne 1 Korinter 12: 7-11:

  • Visdom
  • Viden
  • Tro
  • Healing
  • Mirakuløse kræfter
  • Profeti
  • At skelne mellem spiritus
  • Taler i forskellige slags tunger
  • Tolkning af tunger

Et segl på den troendes liv

Helligåndens tjeneste og arbejde i kirkens liv er enormt og vidtrækkende. For eksempel beskriver bibler Helligånden som et segl på Guds menneskers liv (2. Korinter 1: 21 22). Den Hellige Ånd giver åndeligt liv kaldet levende vand (Johannes 7: 37 39). Helligånden inspirerer de kristne til at prise og tilbe Gud (Efeserne 5: 18 20).

Disse vers skraber kun overfladen af ​​den Hellige Ånds tjeneste og arbejde. Et grundigt bibelstudium for at besvare spørgsmålet, "Hvad gør den Hellige Ånd?" kræver en kæmpe bog. Denne korte undersøgelse er kun ment som et udgangspunkt.

Forståelse af den katolske version af de ti bud

Forståelse af den katolske version af de ti bud

Jainismens overbevisning: De fem store løfter og de tolv løfter om laity

Jainismens overbevisning: De fem store løfter og de tolv løfter om laity

Hvad gjorde Jesus før han kom til jorden?

Hvad gjorde Jesus før han kom til jorden?