https://religiousopinions.com
Slider Image

Hvad handler James Book om?

Bogen til James er en kortfattet, vejledende vejledning om at være en kristen. Selvom nogle kristne fortolker James som at bevise, at gode gerninger spiller en rolle i vores frelse, siger dette brev faktisk, at gode gerninger er frugten af vores frelse og vil tiltrække ikke-troende til troen.

Tamning af tungen

Jakobs bog beskriver tungen som "en rastløs ondskab, fuld af dødbringende gift", som intet menneske kan temme (James 3: 8). Det kan være en lille del af kroppen, men tungen er i stand til at forårsage enorm skade. Men med Guds hjælp kan vores tunger bruges til gode.

Vi kan enten opbygge med vores tunge eller rive ned. Hvad med dig? Bruger du din tunge til at prise Gud og til at løfte kirken? Eller kritiserer og ødelægger du? Bruger du din tunge som et instrument til at opmuntre og hjælpe andre, eller til at fordømme?

Hvem skrev James 'bog?

James, en stor leder i Jerusalems kirke, og broren til Jesus Kristus er forfatteren til bogen til James. Han var forfatter til bogen omkring 49 e.Kr., før Jerusalemrådet i 50 e.Kr. og før ødelæggelsen af ​​templet i 70 e. Kr

Skrevet til

James 'publikum var jødiske kristne fra det første århundrede spredt over hele verden såvel som alle fremtidige bibellæsere.

Temaer og lektioner

Dette brev om åndelige temaer giver intenst praktiske og letforståelige råd til kristne overalt, men især for de troende, der føler pres fra samfundets påvirkninger, prøvelser og forfølgelser. James kalder vandrende kristne tilbage til et sted for lydighed ved at væve Jesu lære i hans egne instruktioner.

Jakobs bog viser os, at tro, der lever, demonstreres ved en troendes adfærd. Vi bør udføre vores tro på konstruktive måder. Forsøg vil prøve enhver kristen. Men James opfordrer de troende til at møde forsøg med udholdenhed.

En prøve i sig selv er ikke en anledning til glæde, men kan resultere i glæde på grund af den udholdenhed og udholdenhed, den skaber i en engageret troendes liv. Vi bliver modne i vores tro ved at stå foran fristelser og erobre dem med Guds hjælp.

Jesus befalede os at elske hinanden. Når vi elsker vores naboer og tjener dem, efterligner vi Kristi tjenerkarakter.

Vores tunge kan bruges til at opbygge eller ødelægge. Vi er ansvarlige for vores ord og skal vælge dem med omhu. Gud vil også hjælpe os med at kontrollere vores tale og vores handlinger.

Vores rigdom, uanset hvor meget eller lidt, bør bruges til at fremme Guds rige. Vi bør ikke favorisere de velhavende eller mishandle de fattige. James beder os om at følge Jesu råd og opbevare skatte i himlen gennem velgørende gerninger. James minder os om, at det ikke er nok kun at være hørere af ordet; vi skal også gøre det .

Nogle gange kaldet Det nye testamentes ordsprog, er James bog praktisk og trofast, der minder de kristne om, hvordan man lever ud af deres tro. Det opfordrer også kristne til aktivt at demonstrere kærlighed til dem inden for og uden for Kristi legeme.

Nøgletal

Jakobs bog er ikke en historisk fortælling, der beskriver specifikke menneskers handlinger, men et klassisk rådgivningsbrev til kristne og de tidlige kirker.

Nøglevers

James 1:22
Lyt ikke blot til ordet og bedrage jer selv. Gør hvad det siger. (NIV)

James 2:26
Da kroppen uden ånden er død, så er tro uden gerninger død. (NIV)

James 4: 7-8
Undergav jer derefter for Gud. Modstå djævelen, så vil han flygte fra dig. Kom nær til Gud, så vil han komme til dig. (NIV)

James 5:19
Mine brødre, hvis en af ​​jer skulle vandre fra sandheden og nogen skulle bringe ham tilbage, skal du huske dette: Den, der forvandler en synder fra hans fejl, vil redde ham fra død og dække over et væld af synder. (NIV)

Oversigt over James Book

  • James instruerer kristne om ægte religion - James 1: 1-27.
  • Sand tro demonstreres ved gode gerninger, der er gjort for Gud og andre - James 2: 1-3: 12.
  • Autentisk visdom kommer fra Gud, ikke verden - James 3: 13-5: 20.
Opskrifter på Ostara Sabbat

Opskrifter på Ostara Sabbat

Sådan opretter du en Tarot Card taske

Sådan opretter du en Tarot Card taske

Ordliste over Shinto: definitioner, tro og praksis

Ordliste over Shinto: definitioner, tro og praksis