https://religiousopinions.com
Slider Image

Tilståelsens sakrament

Bekendelse er en af ​​de mindst forståede af sakramenterne i den katolske kirke. Når vi forsoner os med Gud, er det en stor kilde til nåde, og katolikker opfordres til at drage fordel af det ofte. Men det er als the o o også genstand for mange almindelige misforståelser, både blandt ikke-katolikker og blandt katolikker selv.

Bekendelse er et sakrament

Tilståelsessakramentet er et af de syv sakramenter, der anerkendes af den katolske kirke. Katolikker mener, at alle sakramenterne blev indført af Jesus Kristus selv. I tilfælde af tilståelse fandt denne institution sted påskedag, da Kristus først viste sig for apostlene efter hans opstandelse. Åndedrættet på dem sagde han: modtag Helligånden. For dem, hvis synder du tilgir, bliver de tilgitt; for dem, hvis synder du bevarer, bevares de (Joh 20: 22-23).

Sakramentets mærker

Katolikker mener også, at sakramenterne er et ydre tegn på en indre nåde. I dette tilfælde er det ydre tegn afskaffelse eller tilgivelse af synder, som præsten giver til de bøder (den person, der tilstår hans synder); den indvendige nåde er forsoning af de indvandrede til Gud.

Andre navne til bekræftelsens sakrament

Derfor kaldes tilståelsens nadver undertiden Sacrament of Reconciliation. Mens bekendelse understreger den troendes handling i nadveren, understreger forsoning Guds handling, der bruger nadveren til at forene os med sig selv ved at genoprette hellig nåde i vores sjæle.

Den katolske kirkes katekisme refererer til bekræftelsessakramentet som botens sakrament. Tidsbegivenhed udtrykker den rette holdning, som vi skal nærme sig nadverden med sorg for vores synder, et ønske om at sone for dem og en fast beslutning om ikke at begå dem igen.

Tilståelse kaldes sjældnere konverteringens sakrament og tilgivelsens sakrament.

Formålet med tilståelse

Formålet med tilståelse er at forene mennesket med Gud. Når vi synder, fratager vi os selv Guds nåde. Og ved at gøre det gør vi det endnu lettere at synde nogle mere. Den eneste vej ud af denne nedadgående cyklus er at anerkende vores synder, omvende sig fra dem og bede Guds tilgivelse. Derefter kan i nådenes bekræftelse genoprettes til vores sjæle, og vi kan igen modstå synd.

Hvorfor er konfession nødvendig?

Ikke-katolikker og endda mange katolikker spørger ofte, om de kan bekende deres synder direkte til Gud, og om Gud kan tilgi dem uden at gå gennem en præst. På det mest basale niveau er naturligvis svaret ja, og katolikker bør hyppigt gøre kontrasthandlinger, som er bønner, hvor vi fortæller Gud, at vi er ked af vores synder og beder om hans tilgivelse.

Men spørgsmålet går glip af punktet med bekræftelsens sakrament. Sakramentet tilvejebringer i sig selv nåder, der hjælper os med at leve et kristent liv, og derfor kræver kirken, at vi modtager det mindst en gang om året. (Se Kirkens befalinger for flere detaljer.) Desuden blev det indført af Kristus som den rette form for tilgivelse af vores synder. Derfor skulle vi ikke kun være villige til at modtage nadveren, men skal omfavne det som en gave fra en kærlig Gud.

Hvad kræves?

Der kræves tre ting af en bøder for at modtage nadveren værdigt:

  1. Han skal være modstridende eller med andre ord ked af hans synder.
  2. Han skal bekende disse synder fuldt ud, i form og i antal.
  3. Han skal være villig til at gøre bot og rette op for sine synder.

Selvom dette er mindstekrav, er her trin til at gøre en bedre tilståelse.

Hvor ofte skal du gå til tilståelse?

Mens katolikker kun kræves at gå til Bekendelse, når de er opmærksomme på, at de har begået en dødelig synd, opfordrer Kirken de troende til ofte at drage fordel af nadveren. En god tommelfingerregel er at gå en gang om måneden. (Kirken anbefaler kraftigt, at vi, som forberedelse til at opfylde vores påskepligt til at modtage nattverd, går til bekendelse, selvom vi kun er opmærksomme på synd i hjertet.)

Kirken opfordrer især de troende til ofte at modtage bekræftelsens sakrament under fasten for at hjælpe dem i deres åndelige forberedelse til påsken.

Den 19 største Mormons profeter

Den 19 største Mormons profeter

7 Goddesses of Empowerment

7 Goddesses of Empowerment

Den store skism fra 1054 og opdelingen af ​​kristendommen

Den store skism fra 1054 og opdelingen af ​​kristendommen