https://religiousopinions.com
Slider Image

Moses i Bibelen, giver af loven

Moses står som den dominerende figur i Det Gamle Testamente. Gud valgte Moses for at føre det hebraiske folk ud af slaveri i Egypten og mægle sin pagt med dem. Moses overleverede de ti bud og afsluttede derefter sin mission ved at bringe israelitterne til kanten af ​​det lovede land. Selvom Moses var utilstrækkelig til disse monumentale opgaver, arbejdede Gud mægtigt gennem ham og støttede Moses hvert skridt på vejen.

Spørgsmål til reflektion

Moses er nogen, de fleste af os kan forholde sig til en meget menneskelig helt. Han var akut opmærksom på sine mangler som person. Da Gud kaldte Moses, sagde han, Herre, jeg var ikke tilstrækkelig. Og Herren svarede, Nei, men jeg er. På trods af hans mangler, stolte Moses på Gud . Hans hårde engagement i hans kaldelse, hans afhængighed af bøn og hans samlede tro på Gud satte et mønster for åndelige ledere at følge. Ringer Gud dig til at gå ud over dine menneskelige evner? Lad Moses 'liv være dit eksempel.

Navnet Moses betyder trukket ud af vandet, tager hensyn til begivenhederne omkring fødslen af ​​Moses, som var blevet anbragt i en kurv ved Nilen og derefter trukket ud af Farao s datter.

Moses 'præstationer

Moses hjalp med at befri det hebraiske folk fra slaveri i Egypten, den magtigste nation i verden på det tidspunkt.

Han førte denne enorme masse uregerlige flygtninge gennem ørkenen, holdt orden og bragte dem til grænsen til deres fremtidige hjem i Kanaan.

Moses modtog de ti bud fra Gud og overleverede dem til folket.

Under guddommelig inspiration forfatter han de første fem bøger i Bibelen eller Pentateuchen: 1. Mosebog, 2. Mosebog, 3. Mosebog, Numre og Deuteronomi.

Styrker

Moses overholdt Guds ordrer trods personlig fare og overvældende odds. Gud udførte enorme mirakler gennem ham.

Moses havde stor tro på Gud, selv når ingen andre gjorde det. Han var på så intime vilkår med Gud, at Gud talte med ham regelmæssigt.

Svagheder

Moses adlydte Gud ved Meribah og slog to gange en klippe med sit personale, da Gud havde sagt ham bare for at tale med det for at producere vand. Fordi Moses ikke stoler på Gud i det tilfælde, fik han ikke lov til at komme ind i det lovede land.

Livslektioner

Gud leverer kraften, når han beder os om at gøre ting, der synes umulige. Selv i hverdagen kan et hjerte, der overgives til Gud, være et uimodståeligt værktøj.

Nogle gange er vi nødt til at delegere. Da Moses tog sin svigerfar råd og delegerede noget af sit ansvar til andre, fungerede ting meget bedre.

Du behøver ikke at være en åndelig kæmpe som Moses for at have et intimt forhold til Gud. Gennem indbygningen af ​​Helligånden har enhver troende en personlig forbindelse til Gud Faderen.

Så hårdt som vi prøver, kan vi ikke holde loven perfekt. Loven viser os, hvor syndige vi er, men Guds frelsesplan var at sende sin Søn Jesus Kristus for at redde os fra vores synder. De ti bud er en vejledning for ret levende, men at holde loven kan ikke redde os.

Hometown

Moses blev født af hebraiske slaver i Egypten, måske i landet Gosen.

Henvisninger til Moses i Bibelen

Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Dommer, 1 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Psalms, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Micah, Malachi, Matthew 8: 4, 17: 3-4, 19: 7-8, 22:24, 23: 2; Markus 1:44, 7:10, 9: 4-5, 10: 3-5, 12:19, 12:26; Luke 2:22, 5:14, 9: 30-33, 16: 29-31, 20:28, 20:37, 24:27, 24:44; Johannes 1:17, 1:45, 3:14, 5: 45-46, 6:32, 7: 19-23; 8: 5, 9: 28-29; Apostlenes gerninger 3:22, 6: 11-14, 7: 20-44, 13:39, 15: 1-5, 21, 21:21, 26:22, 28:23: Romerne 5:14, 9:15, 10: 5, 19; 1. Korinter 9: 9, 10: 2; 2. Korinter 3: 7-13, 15; 2. Timoteus 3: 8; Hebreerne 3: 2-5, 16, 7:14, 8: 5, 9:19, 10:28, 11: 23-29; Judas 1: 9; Åbenbaring 15: 3.

Beskæftigelse

Prinsen af ​​Egypten, hyrde, hyrde, profet, lovgiver, pagtmægler, national leder.

Familie træ

Far: Amram
Mor: Jochebed
Broder: Aaron
Søster: Miriam
Kone: Zipporah
Sønner: Gershom, Eliezer

Nøglevers

2. Mosebog 3:10
Så nu, gå, jeg sender dig til Farao for at bringe mit folk israelitterne ud af Egypten. (NIV)

2. Mosebog 3:14
Gud sagde til Moses: "Jeg er, hvem jeg er. Dette er, hvad du skal sige til israelitterne: 'Jeg er, har sendt mig til dig.' (NIV)

5. Mosebog 6: 4-6
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er en. Elsk HERREN din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med al din styrke. Disse befalinger, som jeg giver dig i dag, skal være på dine hjerter. (NIV)

5. Mosebog 34: 5-8
Og Moses, HERRENS Tjener, døde der i Moab, som HERREN havde sagt. Han begravede ham i Moab, i dalen overfor Beth Peor, men i dag ved ingen, hvor hans grav er. Moses var hundrede og tyve år gammel da han døde, alligevel var hans øjne ikke svage eller hans styrke forsvandt. Israelitterne sørgede over Moses i Moabs sletter tredive dage, indtil grådens og sorgens tid var forbi. (NIV)

Livet i Padre Pio, katolske helgen

Livet i Padre Pio, katolske helgen

Mormon juletraditioner

Mormon juletraditioner

Faeries i haven

Faeries i haven