https://religiousopinions.com
Slider Image

Mød Caleb: En mand, der fulgte Gud helhjertet

Caleb var en mand, der levede, som de fleste af os kunne lide at leve sætte sin tro på Gud for at håndtere farerne omkring ham. Historien om Caleb i Bibelen vises i Numbers bog, efter at israelitterne var sluppet væk fra Egypten og ankom til grænsen til det lovede land .

Spørgsmål til reflektion

Bibelen siger, at Gud velsignede Caleb, fordi han havde en anden ånd eller en anden holdning end resten af ​​folket (4. Mosebog 14:24). Han forblev helhjertet loyal mod Gud. Kaleb fulgte Gud, da ingen andre gjorde det, og hans kompromisløse lydighed gav ham en varig belønning. Er I alle sammen, ligesom Caleb? Er du helt udsolgt i din forpligtelse til at følge Gud og stå for sandheden?

Historien om Caleb i Bibelen

Moses sendte spioner, en fra hver af de tolv Israels stammer, ind i Kanaän for at spejde territoriet. Blandt dem var Joshua og Caleb. Alle spionerne var enige om landets rigdom, men ti af dem sagde, at Israel ikke kunne erobre det, fordi dets indbyggere var for magtfulde, og deres byer var som fæstninger . Bare Caleb og Joshua turde modsætte sig dem.

Derefter tavede Caleb folket foran Moses og sagde: Vi skulle gå op og tage besiddelse af landet, for vi kan bestemt gøre det. (Numbers 13:30, NIV)

Gud var så vred på israelitterne for deres manglende tro på ham, at han tvang dem til at vandre i ørkenen 40 år, indtil hele denne generation var død - alt undtagen Joshua og Caleb.

Efter at israelitterne vendte tilbage og begyndte at erobre landet, gav Joshua, den nye leder, Caleb territoriet omkring Hebron, der hørte til anakitterne . Disse giganter, efterkommere af Nephilim, havde forskrækket de oprindelige spioner, men beviste ingen match for Gud mennesker.

Calebs navn betyder "rasende med hundedalskab." Nogle bibelforskere mener, at Caleb eller hans stamme kom fra et hedensk folk, der blev assimileret i den jødiske nation. Han repræsenterede Judas stamme, hvorfra Jesus Kristus, frelser fra kom verdenen.

Calebs gennemførelser

Caleb spejdede med succes Canaan ud på opdrag fra Moses. Han overlevede 40 års vandring i ørkenen, og da han vendte tilbage til det lovede land erobrede han territoriet omkring Hebron og besejrede Anaks gigantiske sønner: Ahiman, Sheshai og Talmaj.

Styrker

Caleb var fysisk stærk, kraftig til alderdom og genial til at håndtere problemer. Vermst vigtigt fulgte han Gud af hele sit hjerte.

Livslektioner

Caleb vidste, at når Gud gav ham en opgave at gøre, ville Gud forsyne ham med alt, hvad han havde brug for for at fuldføre denne mission . Caleb talte for sandheden, selv når han var i mindretal. Often, for at stå op for sandheden vi må stå alene.

Vi kan lære af Caleb, at vores egen svaghed bringer en udstrømning af Guds styrke. Caleb lærer os at være loyale mod Gud og forvente, at han skal være loyal mod os til gengæld.

Hometown

Kaleb blev født som slave i Gosen i Egypten.

Henvisninger til Kaleb i Bibelen

Historien om Kaleb fortælles i Numbers 13, 14; Joshua 14, 15; Dommerne 1: 12-20; 1 Samuel 30:14; 1 Krønikebog 2: 9, 18, 24, 42, 50, 4:15, 6:56.

Beskæftigelse

Egyptisk slave, spion, soldat, hyrde.

Familie træ

Far: Jephunneh, kenizzitten
Sønner: Iru, Elah, Naam
Broder: Kenaz
Nephew: Othniel
Datter: Achsa

Nøglevers

Num 14: 6-9
Joshua, søn af Nun og Kaleb, søn af Jephunneh, der var blandt dem, der havde udforsket landet, rev deres klæder og sagde til hele israels forsamling: "Det land, vi passerede igennem og udforskede, er meget godt. Hvis HERREN er tilfreds med os, han vil føre os ind i dette land, et land, der strømmer af mælk og honning, og give det til os. Bare ikke oprør mod HERREN og frygt ikke for landets folk, fordi vi sluger dem op Deres beskyttelse er væk, men HERREN er med os. Vær ikke bange for dem. " (NIV)

Numbers 14:24
Men min tjener Caleb har en anden holdning end de andre. Han har været loyal over for mig, så jeg vil bringe ham ind i det land, han udforskede. Hans efterkommere vil besidde deres fulde andel af dette land. (NLT)

Singapore, det mest religiøst forskellige land i verden

Singapore, det mest religiøst forskellige land i verden

Som over så nedenfor okkult sætning og oprindelse

Som over så nedenfor okkult sætning og oprindelse

Sådan foretages en samvittighedsundersøgelse

Sådan foretages en samvittighedsundersøgelse