https://religiousopinions.com
Slider Image

Brødrenes kirke tro og praksis

Brødrene bruger Det Nye Testamente som deres eneste tro, der løfter lydighed mod Jesus Kristus. I stedet for at lægge vægt på et sæt regler, fremmer Brødrenes Kirke principperne om "fred og forsoning, enkel levevis, integritet af tale, familieværdier og service til naboer nær og fjern." Selvom brødre modstår trosbekendtgørelser, accepterer de grundlæggende protestantiske doktriner.

Brødrenes Kirke

  • Baggrund : Brødrenes kirke er et kristent kirkesamfund med oprindelse i pietistiske og anabaptistiske bevægelser. Tilhængere understreger fred og forsoning, tjener andre, lever et enkelt liv og følger i Jesu Kristi fodspor.
  • Grundlæggende : Brødrene blev grundlagt i 1708 af Alexander Mack i Schwarzenau Tyskland.
  • Brødrenes visionerklæring : Gennem Skriften, Jesus opfordrer os til at leve som modige disciple ved ord og handling: At overgive os til Gud, at omfavne hinanden, at udtrykke Gud s kærlighed til al skabelse.

Brødrenes kirke

Dåb: Dåb ved tredobbelt fordybelse er en ordinance udført på voksne i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Brødre ser dåb som en forpligtelse til at leve Jesu lære på en ansvarlig og glædelig måde.

Bibel: Brødrene bruger Det Nye Testamente som deres vejledning til levevis. De mener, at Bibelen er guddommelig inspireret og mener, at Det Gamle Testamente fastlægger Guds formål og ønsker for menneskeheden.

Nattverd: Nattverd er et udtryk for kærlighed, modelleret efter Kristi sidste aftensmad med sine disciple. Brødrene deltager i brød og vin og fejrede agape, den uselviske kærlighed, Jesus viste til verden.

Creed: Brødrene følger ikke en kristen tro. Snarere bruger de hele Det Nye Testamente til at bekræfte deres overbevisning og til at samle instruktioner om, hvordan de skal leve.

Gud: Gud Faderen betragtes af brødre som "skaber og kærlig opretholder."

Helbredelse: Praksisen med salvelse er en ordinance inden for brødrenes kirke og inkluderer ministeren, der lægger hænderne på fysisk, følelsesmæssig og åndelig helbredelse. Håndoplæggelsen symboliserer hele menighedens bønner og støtte.

Hellig Ånd: Brødre mener, at Helligånden er en integreret del af den troendes liv: "Vi søger at blive ledet af Helligånden i alle aspekter af liv, tanke og mission."

Jesus Kristus: Alle brødre "bekræfter deres tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser." At leve et liv mønsteret efter Kristi liv er af største betydning for brødrene, når de søger at efterligne hans ydmyge service og ubetingede kærlighed.

Fred: Al krig er en synd ifølge Brødrenes Kirke. Brødre er samvittighedsfulde modstandere og forsøger at fremme ikke-voldelige løsninger på konflikter, lige fra personlige uenigheder til internationale trusler.

Frelse: Guds frelsesplan er, at mennesker tilgodeses fra deres synder ved at tro på Jesu Kristi forsonende død. Gud leverede sin eneste Søn som det perfekte offer i vores sted. Jesus lover troende i ham et sted i himlen.

Treenighed: Brødre tror på treenigheden som far, søn og hellig ånd, tre forskellige personer i én Gud.

Tilbedelse praksis

Sakramenter: Brødrene anerkender ordinancer for voksnes troendes dåb, nattverd (som inkluderer en kærlighedsfest, brød og kop og vask af fødder) og salvelse.

Dåben er ved nedsænkning, tre gange fremad, i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Denne tredobbelte nedsænkningsmetode til dåb fik brødrene tilnavnet Dunkers.

Efter dåben er den vigtigste ordinance kærlighedsfesten, der bringer brødrene sammen i en tid med nattverd og koncentreret fællesskab.

Salvelse er en helbredende ritual for en troende, der er følelsesmæssigt eller åndeligt oprørt eller fysisk syg. Præsten salver personens pande med olie tre gange for at symbolisere tilgivelse af synd, styrke deres tro og helbrede deres krop, sind og ånd.

Tilbedelsestjeneste: Lokale kirke for Brødrenes gudstjeneste har en tendens til at være uformelle med bøn, sang, en prædiken, deling eller vidnesbyrd og nattverd, kærlighedsfest, vask af fødder og salvelse. Nogle menigheder bruger guitarer og blæseinstrumenter, mens andre har traditionel tilbedelsesmusik.

Simple Living

Brødre praktiserer en enkel, ikke-konform livsstil. Indtil begyndelsen af ​​1900-tallet krævede kirken, at dens medlemmer skulle klæde sig klart. Dagens brødre søger stadig enkelhed på alle livsområder.

Mikroevolution vs. makroudvikling

Mikroevolution vs. makroudvikling

Jainismetro: De tre juveler

Jainismetro: De tre juveler

Jainismens overbevisning: De fem store løfter og de tolv løfter om laity

Jainismens overbevisning: De fem store løfter og de tolv løfter om laity